BiserkaSusRev-213x300

Kontakt:

Biserka Cvjetičanin
+385 1 487 7485
biserka@irmo.hr

Bibliografija:

Biserka Cvjetičanin je zaslužna znanstvenica / emeritus u Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb, i bivša zamjenica Ministra kulture Republike Hrvatske (2000.-2004.). Diplomirala je komparativnu književnost i doktorirala iz područja afričkih studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1980. godine. Usavršavala se na specijalističkim studijima na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Sorbonne, Paris, te School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London. Vodila je i sudjelovala u nizu istraživačkih programa i projekata u okviru UNESCO-a i Vijeća Europe, osobito u području kulturnih politika. Članica je Znanstvenog vijeća Regionalnog ureda UNESCO-a za znanost i kulturu u Europi, u razdoblju 2013.-2016. Bila je članica Administrativnog vijeća Međunarodnog fonda UNESCO-a za promicanje kulture (2004.-2008.) i Savjetodavnog vijeća UNESCO-a za izradu Svjetskog izvještaja o kulturnoj raznolikosti (2006.-2009.). Godine 1989. UNESCO i Vijeće Europe imenuju je za voditeljicu Svjetske mreže za istraživanje i suradnju u području kulturnog razvoja – Culturelink koja okuplja više od 2000 članova sa svih kontinenata. U središtu njenih istraživanja su međunarodni kulturni odnosi i suradnja, kulturni razvoj i kulturne politike. Objavila je oko 300 znanstvenih radova, knjiga i članaka o kulturnom razvoju, kulturnim politikama, kulturnoj raznolikosti i interkulturnoj komunikaciji, najvećim dijelom na engleskom i francuskom jeziku. Surađivala je i uredila, s prof. dr.sc. Vjeranom Katunarićem, nacionalni izvještaj Kulturna politika Republike Hrvatske (1998.) u okviru projekta Vijeća Europe o europskim kulturnim politikama, te strategiju Kultura RH u 21. stoljeću (2002.). U prosincu 2014. objavila je knjigu Kultura u doba mreža. Dobitnica je nagrade Sveučilišta u Zagrebu za znanstveno-istraživački rad 1989. u povodu 320. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je najvišeg francuskog odličja Légion d’honneur 2003. dodijeljenog za zasluge u promicanju međunarodne kulturne suradnje.

Skip to content