NoPersonpicture

Kontakt:

Ivona Ondelj
+385 1 487 7460
iondelj@irmo.hr

Bibliografija:

Zvanje: asistentica
Radno mjesto: asistentica

Ivona Ondelj doktorirala je na temu „Tržišne slobode i usluge od općeg gospodarskog interesa u EU“ na Pravnom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Mentor disertacije je Prof. dr. sc. Siniša Rodin,  sudac na Sudu Europske unije u Luxembourgu.
Njeni istraživački interesi obuhvaćaju pravo unutarnjeg tržišta EU, pravo tržišnog natjecanja, pravo trgovačkih društava, usluge od općeg interesa (javne usluge).
Okončala je dodiplomski studij prava ( dipl.iur / mag. iur, Hrvatska), te poslijediplomski studij Europskog prava (TU Dresden, Juristische Fakultät, Jean Monnet-Lehrstuhl für das Recht der Europäischen Integration und Rechtsvergleichung unter besonderer Berücksichtigung Mittel- und Osteuropas, LL.M.-Aufbaustudiengang “Gemeinsamer Rechtsraum Europa – Die Europäische Integration und Mittel-, Ost- und Südosteuropa  LL.M.Eur, Njemačka). Ivona je bila trostruki stipendist (Croatian Scholarship Fund, USA; državna stipendija, Hrvatska; stipendija za poslijediplomski studij u Njemačkoj). Dobitnica je priznanja za izniman uspjeh tijekom dodiplomskog studija. U pogledu praktičnog osposobljavanja i radnog iskustva, treba spomenuti relevantan rad u praksi u području građanskog, trgovačkog, te radnog prava (u svojstvu pravnika – zastupnika, odvjetničkog vježbenika, sudskog tumača), te rad u tijelima državne uprave na usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravom stečevinom EU (Ministarstvo pravosuđa). Ivona ima položen pravosudni ispit. U ožujku 2013., Ivona je imenovana za Pravnog eksperta Republike Hrvatske u području unutarnjeg tržišta i usluga, European Citizen Action Service / YEA / Europska komisija.

Skip to content