Demokracija i mediji

Demokracija i mediji

Autorica: Zrinjka Peruško Čulek Izdavač: BARBAT Godina: 1999. ISBN 953-181-025-7 Demokracija u masovnim medijima. Medijska politika i medijski sustav u...
The Mediterranean: cultural identity and intercultural dialogue

The Mediterranean: cultural identity and intercultural dialogue

Urednica: Biserka Cvjetičanin Izdavači: IRMO Godina: 1999. ISBN 953-6096-14-5 Mediteran: kulturni identitet i interkulturalni dijalog: zbornik radova s konferencije Mediteran: Kulturni identitet i perspektive interkulturalnog dijaloga, Dubrovnik, 5. i 7. prosinca...
Europa na Internetu

Europa na Internetu

Autori: Boris Hajoš, Irena Anđelković, Ana-Maria Boromisa i Danijela Tepšić Urednica: Višnja Samardžija Izdavač: IRMO Godina: 1999. ISBN 953-6096-17-X Knjiga, objavljena i u CD-ROM izdanju, donosi pregled informacija o najvažnijim europskim integracijama i...
Skip to content