Hrvatska u 21. stoljeću: Strategija kulturnog razvitka

Hrvatska u 21. stoljeću: Strategija kulturnog razvitka

Urednici: Biserka Cvjetičanin i Vjeran Katunarić Izdavač: Ministarstvo kulture Godina: 2001. ISBN 953-6240-07-6 Sažetak Nacrt Strategije kulturnog razvitka opisuje, objašnjava i preporučuje temeljne pojmove, ciljeve i instrumente te poželjne učinke kulturnog razvitka...
Redefining cultural identities: Southeastern Europe

Redefining cultural identities: Southeastern Europe

Urednica: Nada Švob-Đokić Izdavači: IRMO Godina: 2001. ISBN 953-6096-22-6 Zbornik radova sa tečaja, Dubrovnik, 14.-19. svibnja 2001. PRILOZI Publikaciju je moguće preuzeti u elektroničkom obliku:Redefining cultural identities: Southeastern Europe...
Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe (Kompendij kulturnih politika i trendova u Europi)

Konkurentnost hrvatskog izvoza na tržište EU

Trajanje projekta: 01./2001. – 05./2002. Naručitelj: USAID i J.E. Austin Izvor financiranja: USAID Opći cilj projekta: analiza ekonomskih trendova koji određuju konkurentnosti hrvatskog izvoza na zajedničko tržište EU-a. Svrha projekta je pružiti analitičke osnove za...
Skip to content