Znanstvenice Odjela za kulturu i komunikacije IRMO-a – Jaka Primorac, Nina Obuljen Koržinek i Aleksandra Uzelac objavile su članak pod naslovom ‘ The Place and Role of Culture in the EU Agenda. Policy Implications of the Culture Sub-programme of the Creative Europe Programme’ u novom broju časopisa Medijska istraživanja (2017, Vol 23, br.1). Časopis je između ostalih indeksiran i u bazi Scopus.
Autorice na temelju kritičke analize potprograma Kultura programa Kreativna Europa usvojenog 2013. godine u članku razmatraju policy implikacije položaja kulture, i analiziraju promjene u razumijevanju uloge i položaja kulture u široj političkoj agendi Europske unije. Nakon kratke analize promjenjivog diskursa Europske unije koji se odnosi na sektor kulture i medija, autorice analiziraju širi politički kontekst programa Kreativna Europa. Tema se analizira razmatrajući političku arhitekturu programa Kreativna Europa i njegovu izvedivost, dajući naglasak na uvjete ugovora s dionicima. Autorice istražuju je li instrument prilagođen trenutnoj situaciji i kako odgovara na potrebe sektora. Istraživanjem predloženih i usvojenih instrumenata programa Kreativna Europa, autorice pokazuju putanju diskursa „konkurentnosti“ u stvaranju programa i njegovo dodatno jačanje u najnovijim politikama za kulturni sektor.

Share: