Odjel za europske integracije

Odjel za europske integracije

Odjel za europske integracije vodi interdisciplinarna znanstvena istraživanja usmjerena na pitanja ekonomskog, pravnog i političkog ustroja Europske unije (EU) te pitanja njezinih odnosa s državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama te trećim zemljama. Unutarnje reforme EU-a i s tim u vezi perspektiva Hrvatske kao zemlje članice u centru su istraživačkog interesa. Odjel koordinira rad svih znanstvenika IRMO-a koji se bave EU temama u svojim specifičnim područjima (kohezijska politika, zaštita potrošača, industrijski odnosi, zaštita okoliša i prirode, uloga civilnog društva, sigurnost, migracije i sl.). U svom radu Odjel usko surađuje s  Europskim dokumentacijskim centrom – EDC.

dr. sc. Jakša Puljiz, predstojnik
Ivana Biondić
dr. sc. Hrvoje Butković
Matea Roknić

Skip to content