Računovodstvo

Računovodstvo

Računovodstvo vodi cjelokupno financijsko poslovanje Instituta i izrađuje financijska izviješća sukladno važećim propisima te potrebama poslovanja Instituta; vodi obračun i evidencije plaća, bolovanja, autorskih honorara te svih plaćanja; obavlja plaćanje svih obveza prema državi i drugim vjerovnicima; vodi evidenciju kupaca i dobavljača, blagajne (kunske i devizne); vodi knjigu prihoda i rashoda razvrstanih po projektima i vrstama; izrađuje financijske planove, uključujući plan investicija i održavanja kao i javne nabave te obavlja operativno pripremanje financijskog dijela programa i planova rada na projektima. Također, osigurava podatake za ocjenu i valorizaciju izvršenja.

Milva Pavičin Karamatić, dipl.oec., Voditeljica Službe za financije i računovodstvo
Zvijezdana Samardžić, Voditeljica računovodstva
Marijana Brekalo, računovodstvena referentica
Nada Piljevic, računovodstvena referentica

Skip to content