Strategija ljudskih resursa za istraživače

Strategija ljudskih resursa za istraživače

Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) je pristupio provedbi interne analize relevantnog zakonodavstva i institucijskih pravila i praksi sa ciljem procjene njihove usklađenosti s načelima Europske povelje za istraživače i Kodeksa o novačenju istraživača.

Skip to content