Tajništvo

Tajništvo

Tajništvo obavlja pravne poslove iz područja djelatnosti Instituta (administrativno-pravne, imovinsko-pravne te pravne poslove iz područja radnih odnosa); prati pravne propise iz područja djelatnosti Instituta, priprema sjednice tijela Instituta (Znanstveno vijeće, Upravno vijeće, povjerenstva); izrađuje ugovore s naručiteljima projekata i vanjskim suradnicima, izrađuje nacrte općih akata, odluka i rješenja; daje pravne savjete iz područja djelatnosti Instituta; vodi administrativno-tehničke i kancelarijske poslove, te poslove ekonomata; vodi brigu i organizira obavljanje tehničkih i pomoćnih poslova te poslove održavanja zgrade i uređaja te poslove zaštite na radu.

dipl. iur. Damir Klemenčić, rukovoditelj stručnih službi

Ana Butumović, stručni referent
Aleksandra Imogen Ivir, referent za kadrovske i opće poslove – stručni referent
Mirjana Kelavić, referent u pisarnici – stručni referent
Kata Kurtušić, čistačica
Kristijan Orešić, referent za informatiku
Darko Vugdelija, tehnički suradnik i stručnjak za zaštitu na radu

Skip to content