Tajništvo

Tajništvo

Tajništvo obavlja pravne poslove iz područja djelatnosti Instituta (administrativno-pravne, imovinsko-pravne te pravne poslove iz područja radnih odnosa); prati pravne propise iz područja djelatnosti Instituta, priprema sjednice tijela Instituta (Znanstveno vijeće, Upravno vijeće, povjerenstva); izrađuje ugovore s naručiteljima projekata i vanjskim suradnicima, izrađuje nacrte općih akata, odluka i rješenja; daje pravne savjete iz područja djelatnosti Instituta; vodi administrativno-tehničke i kancelarijske poslove, te poslove ekonomata; vodi brigu i organizira obavljanje tehničkih i pomoćnih poslova te poslove održavanja zgrade i uređaja te poslove zaštite na radu.

dipl. iur. Damir Klemenčić, rukovoditelj stručnih službi

Ana Butumović, stručna referentica
Aleksandra Imogen Ivir, administrativna referentica
Marjetka Lušić, voditeljica pisarnice
Kata Kurtušić, spremačica
Kristijan Orešić, informatički referent
Darko Vugdelija, voditelj radionice

Skip to content