Posebni broj časopisa Revija za sociologiju

Posebni broj časopisa Revija za sociologiju

Urednik tematske sekcije “Medijska pismenost građana Republike Hrvatske kao sociološki fenomen”: Paško Bilić Časopis: Revija za sociologiju, Vol. 53 No. 2, 2023. Izdavač: Filozofski fakultet Godina: 2023. ISSN 0350-154X (Tisak) ISSN 1846-7954 (Online)...
CIRR 75 – posebno izdanje Maritime Security

CIRR 75 – posebno izdanje Maritime Security

Urednica: Senada Šelo Šabić Pomoćnici urednice: Paško Bilić, Ivana Keser, Mario Pallua Izdavači: IRMO Godina: 2016. XXII (75) – 2016. – Specijalno izdanje ISSN 1848-5782 Ovaj broj donosi 3 znanstvena rada na temu pomorske sigurnosti. Cjelovitom broju...
Članak „Uloga marketinga u razvoju kulturnog turizma u Hrvatskoj“

Članak „Uloga marketinga u razvoju kulturnog turizma u Hrvatskoj“

Autori: Damir Demonja i Tatjana Gredičak Naslov članka: Uloga marketinga u razvoju kulturnog turizma u Hrvatskoj Časopis: Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Svezak 13 Br. 25, 2014. Izdavači: Meridijani Godina: 2014. ISSN 1333-5286 U članku je...
Croatian International Relations Review 70

Croatian International Relations Review 70

Urednica: Senada Šelo Šabić Pomoćnici urednice: Paško Bilić, Ivana Keser, Mario Pallua Izdavači: IRMO Godina: 2014. ISSN 1848-5782 U ovom broju, Vjeran Katunarić piše o dvije različite sociološke društveno-razvojne paradigme i o kulturalnom održivom razvoju koji ih,...
Članak “Pregled i analiza stanja ruralnog turizma u Hrvatskoj”

Članak “Pregled i analiza stanja ruralnog turizma u Hrvatskoj”

Autor: Damir Demonja Naslov članka: Pregled i analiza stanja ruralnog turizma u Hrvatskoj/The Overview and Analysis of the State of Rural Tourism in Croatia Vol. 52 No. 1 (198), 2014. Časopis: Sociologija i prostor Izdavač: Instituta za društvena istraživanja (IDI),...
Članak “Measuring regional competitiveness: the case of Croatia”

Članak “Measuring regional competitiveness: the case of Croatia”

Autori: Nevenka Čučković, Krešimir Jurlin i Valentina Vučković Naslov članka: Measuring regional competitiveness: the case of Croatia Časopis: Southeast European and Black Sea Studies, 13 (4):503-523 Izdavač: Routledge Godina: 2014. Tisak ISSN 1468-3857 Online...
Croatian International Relations Review – CIRR  66

Croatian International Relations Review – CIRR 66

Urednica: Senada Šelo Šabić Pomoćnici urednice: Paško Bilić, Ivana Keser, Mario Pallua Izdavači: IRMO Godina: 2012. ISSN 1848-5782 Sadržaj: Gábor Iván: A Budget without a Treasury – a European Challenge Marko Lovec: The European Union is no Free Lunch: Reconsidering...
Skip to content