Studija “Croatia: An Expanding Learning Curve”

Studija “Croatia: An Expanding Learning Curve”

Autorice: Senada Šelo Šabić i Sonja Borić Izdavač: Institut za međunarodne odnose (IFRI) iz Pariza Godina: 2016. Publikacija ‘Croatia: an Expanding Learning Curve’ dio je projekta Building Bridges between National Perspectives on the European Union, koji financira...
Strateške odluke za energetsku budućnost Hrvatske

Strateške odluke za energetsku budućnost Hrvatske

Urednica: Ana-Maria Boromisa Izdavači: Friedrich Ebert Stiftung, IRMO Godina: 2012. ISBN 978-7043-35-3 Razvoj energetske politike u Hrvatskoj obilježen je procesom pristupanja u Europskoj uniji, pa su i ciljevi energetske strategije usklađeni s ciljevima definiranima...
Prema prograsivnoj energetskoj politici i sustavima u Hrvatskoj

Prema prograsivnoj energetskoj politici i sustavima u Hrvatskoj

Urednica: Ana-Maria Boromisa Izdavači: Friedrich Ebert Stiftung, IRMO Godina: 2012. ISBN 978-953-7043-39-1 U suradnji sa Zakladom Friedrich Ebert, Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) je održao predstavljanje rezultata studije pod nazivom “Prema...
Studija “Poticanje privatnog ulaganja u kulturni sektor”

Studija “Poticanje privatnog ulaganja u kulturni sektor”

Autori: Vesna Čopič, Aleksandra Uzelac, Jaka Primorac, Daniela Angelina Jelinčić, Andrej Srakar, Ana Žuvela, Izdavač: European Parliament Godina: 2011. Komitet za kulturu i obrazovanje Europskog parlamenta objavio je studiju ‘Poticanje privatnog ulaganja u kulturni...
Skip to content