NoPersonpicture

Kontakt:

Ivana Keser
+385 1 487 7482
ivana@irmo.hr

Bibliografija:

Zvanje: asistentica
Radno mjesto: asistentica

Ivana Keser magistra je europskog prava, LL.M. European Legal Studies, Europa-Kolleg, Institut za europske integracije, Sveučilište u Hamburgu. Diplomirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, smjer: Međunarodni odnosi i diplomacija, Odnosi s javnošću. Završila je jednogodišnji program Mirovnih studija neformalnog obrazovanja za mir i građanski aktivizam u Centru za mirovne studije, Kuća ljudskih prava, Zagreb. Polaznica je međunarodnog združenog doktorskog sveučilišnog studija Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Teramu (Italija). Zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj, Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), na projektu: Upravljanje prirodnim i ljudskim resursima – regionalni razvoj i očuvanje okoliša. Istraživačko djelovanje prvenstveno obuhvaća lokalni /regionalni/urbani razvoj, održivi razvoj i kohezijsku politiku. Tema doktorske disertacije je Upravljanje urbanim područjima: potencijal integriranog pristupa u gradu Zagrebu. Pomoćna urednica je časopisa Croatian International Relations Review (CIRR), IRMO znanstvenog časopisa. Za vrijeme magistarskog studija u Njemačkoj primala je DAAD stipendiju te je na Max Planck institutu za međunarodno i poredbeno privatno pravo u Hamburgu djelovala kao istraživač na dvomjesečnoj  praksi. Na Institute for Housing and Urban Development Studies, Erasmus University Rotterdam bila je u statusu gosta istraživača u razdoblju od dva mjeseca. U Regione Friuli Venezia Giulia – Central Directorate for infrastructure, mobility, spatial planning and public work, Trst, odradila je stručno usavršavanje i stručnu praksu u trajanju od pet tjedana u području planiranja i upravljanja projektima financiranima iz fondova EU-a u sklopu Italo-Croatian Mobility in Europlanning – IcroME projekta. Predavač je na Specijalističkom  studiju javne uprave, II. godina, predmet: Lokalni i regionalni razvoj, Sveučilište u Zagrebu, te na Poslijediplomskom sveučilišnom interdisciplinarnom studiju Priprema i provedba EU projekata, Kolegij: kohezijska politika EU. Članica je Instituta za javnu upravu, Hrvatske sekcije Europskog udruženja regionalnih istraživanja i Europskog edukacijskog foruma.

Skip to content