Ivana Keser

Kontakt:

Ivana Keser

+385 1 487 7460
 ivana.keser@irmo.hr

Bibliografija:

Radno mjesto: poslijedoktorandica

Ivana Keser doktorirala je na međunarodnom združenom doktorskom sveučilišnom studiju Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Teramu na temu Upravljanje urbanim područjima: potencijal integriranog pristupa u Gradu Zagrebu. Keser je magistra europskog prava, LL.M. European Legal Studies, Europa-Kolleg, Institut za europske integracije, Sveučilište u Hamburgu, diplomirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te je završila jednogodišnji program Mirovnih studija neformalnog obrazovanja za mir i građanski aktivizam u Centru za mirovne studije, Zagreb. Od 2011. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj, Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), na projektu: Upravljanje prirodnim i ljudskim resursima – regionalni razvoj i očuvanje okoliša. Istraživačko djelovanje prvenstveno obuhvaća održivi lokalni, regionalni i urbani razvoj te participativno upravljanje. Keser je radila kao pomoćna urednica časopisa Croatian International Relations Review (CIRR), IRMO znanstvenog časopisa. Za vrijeme magistarskog studija u Njemačkoj primala je DAAD stipendiju te je na Max Planck institutu za međunarodno i poredbeno privatno pravo u Hamburgu djelovala kao istraživač na dvomjesečnoj praksi. Na Institute for Housing and Urban Development Studies, Erasmus University Rotterdam bila je u statusu gosta istraživača u razdoblju od dva mjeseca. U Regione Friuli Venezia Giulia – Central Directorate for infrastructure, mobility, spatial planning and public work, Trst, odradila je stručno usavršavanje i stručnu praksu u trajanju od pet tjedana u području planiranja i upravljanja projektima financiranima iz fondova EU-a u sklopu Italo-Croatian Mobility in Europlanning – IcroME projekta.  Predavač je na Specijalističkom studiju javne uprave, II. godina, predmet: Lokalni i regionalni razvoj, Sveučilište u Zagrebu, te na Poslijediplomskom sveučilišnom interdisciplinarnom studiju Priprema i provedba EU projekata, kolegij: kohezijska politika EU. Članica je Instituta za javnu upravu, Hrvatske sekcije Europskog udruženja regionalnih istraživanja i Hrvatskog sociološkog društva. Sudjelovala je u izradi niza strateških dokumenata i studija iz područja regionalnoga razvoja.

Skip to content