Trajanje projekta: 01.10.2020. – 15.01.2021. (01.04.2021.)

Naručitelj: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

Voditelj projekta: Dr. sc. Paško Bilić

Centar za medijski pluralizam i medijske slobode (CMPF) Europskog sveučilišnog instituta (EUI) u Firenci u Italiji provodi praćenje medijskog pluralizma u nacionalnim medijskim sustavima zemalja Europske unije te drugim zemljama. Projekt na ujednačim i znanstvenim kriterijima evaluira stanje medijskog pluralizma u tiskanim, elektroničkim i digitalnim medijima. Praćenje rizika medijskom pluralizmu podijeljeno je u kategorije: osnovna zaštita, tržišni pluralizam, uključivost medija i politička neovisnost. Kroz te kategorije protežu se različite zakonodavne, socijalne i ekonomske varijable. U ovom projektnom ciklusu značajno je veći naglasak stavljen na digitalnu komunikaciju te na indikatore koji se odnose na utjecaj COVID-19 pandemije na medijski pluralizam.

Share:
Skip to content