logo

Trajanje projekta: 01.10.2020. – 15.01.2021.

Naručitelj: Europska komisija

Voditelj projekta: Dr. sc. Paško Bilić

Centar za medijski pluralizam i medijske slobode (CMPF) Europskog sveučilišnog instituta (EUI) u Firenci u Italiji provodi praćenje medijskog pluralizma u nacionalnim medijskim sustavima zemalja Europske unije te drugim zemljama. Projekt na ujednačim i znanstvenim kriterijima evaluira stanje medijskog pluralizma u tiskanim, elektroničkim i digitalnim medijima. Praćenje rizika medijskom pluralizmu podijeljeno je u kategorije: osnovna zaštita, tržišni pluralizam, uključivost medija i politička neovisnost. Kroz te kategorije protežu se različite zakonodavne, socijalne i ekonomske varijable. U ovom projektnom ciklusu značajno je veći naglasak stavljen na digitalnu komunikaciju te na indikatore koji se odnose na utjecaj CODI-19 pandemije na medijski pluralizam.
Cilj projekta je:
• prikupljanje, bilježenje i dokumentiranje podataka
• evaluacija rizika medijskom pluralizmu u Hrvatskoj
• komunikacija s regulatorima i udrugama civilnog društva
Očekivani učinak projekta je:
• sistematizacija rizika medijskom pluralizmu u Hrvatskoj
• detektiranje ključnih nedostataka medijske regulative i politike u Hrvatskoj i EU

Share:
Skip to content