logo virovitičke županije

Project duration: 6/2020 – 2/2021

Client: Virovitica-Podravina County

Team leader:  Sanja Maleković, PhD

Share:
Skip to content