Pristup informacijama

Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 85/15.) Institut za razvoj i međunarodne odnose, IRMO (dalje: Institut), kao javno znanstvena ustanova s javnim ovlastima, omogućava domaćim ili stranim, fizičkim ili pravnim osobama pristup informacijama.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku, moguće je pristupiti izravno putem mrežne stranice Instituta, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente, korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva i to:

      • poštom na adresu: Institut za razvoj i međunarodne odnose-IRMO, Ul. Lj. F. Vukotinovića 2, P.P. 303, 10000 Zagreb
      • elektroničkom poštom na adresu: informiranje@irmo.hr
      • faksom na broj: +385 1 482 8361

Odlukom ravnateljice Instituta službenom osobom ovlaštenom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama imenovan je Krševan Antun Dujmović (Odluka o određivanju službenika za informiranje).

Institut će uskratiti pristup informaciji iz razloga navedenih u Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Zakonodavni okvir:

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 85/15.)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14., 15/14.).

Kontakt

mr.sc. Krševan Antun Dujmović

IRMO, Ul. Lj. F. Vukotinovića 2
P.P. 303, 10000 Zagreb
+385 1 487 7465
+385 1 482 8361
informiranje@irmo.hr

Skip to content