logo virovitičke županije

Trajanje projekta: 6./2020. – 2./2021.

Naručitelj: Virovitičko-podravska županija

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Maleković

Osnovni ciljevi projekta su:

  • izraditi kvalitetan razvojni plan županije kao osnovu za njen daljnji razvoj, usklađen sa svim ključnim nacionalnim strateškim razvojnim dokumentima, kao i onima na razini EU;
  • pridonijeti cjelokupnom procesu strateškog planiranja u županiji kroz kontinuiranu raspravu svih dionika i aktera o budućem razvoju županije, tj. do 2027. godine
  • pridonijeti razumijevanju te jačanju znanja i vještina stručnjaka iz županije te drugih ključnih dionika uključenih u proces strateškog planiranja, za izradu plana razvoja;
  • pridonijeti jačanju konsenzusa a time i partnerstva u svrhu djelotvorne i učinkovite provedbe razvojne politike u županiji.
Share:
Skip to content