Ana Žuvela

Kontakt:

Ana Žuvela
+385 1 487 7460
azuvela@irmo.hr

Bibliografija:

Radno mjesto: poslijedoktorandica

Prostor djelovanja Ane Žuvela nalazi se na raskrižju istraživanja kulture politike i praksi kulturnog razvoja i upravljanja. To mjesto objedinjuje akademsku prirodu istraživačkog rada i primijenjenih analiza u polju kulture, kulturne politike, kulturnog planiranja i uopće pozicije kulturnog polja u širem obuhvatu društvenih i javno-političkih pitanja. Ana je završila glazbenu akademiju u Engleskoj, magisterij u Irskoj. Titulu doktora znanosti dobila je na Sveučilištu u Zadru temeljem disertacije koja se bavi decentralizacijom kulturne politike i sudioničkim upravljanjem u kulturi u Hrvatskoj. Njen profesionalni put je trasiran radom na brojnim istraživačkim projektima i suradnjama s nadnacionalnim, nacionalnim i lokalnim akterima, od Europskog parlamenta, UN-a i UNESCO-a, do Zaklade Kultura nova i niza gradova u Hrvatskoj i drugim europskim zemljama. Uže polje istraživačkog interesa Ane Žuvela čine teme novih pristupa u upravljanju u kulturi, lokalni kulturni razvoj i decentralizacija ovlasti u ciklusima kulturne politike. Članica je savjetničkog odbora međunarodnog časopisa The European Journal of Cultural Management and Policy te članica znanstvenog savjeta na međunarodnom znanstvenom projektu EPICA – Empowering Participation in Culture and Architecture. U 2022. godini je imenovana članicom Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije.

Skip to content