Mobilnosti

Mobilnosti

 • Sunčana Franić, Filozofski fakultet u Zagrebu, studentska praksa u Odjelu za kulturu i komunikacije, 10.2017. – 10.2018.
 • Ana Kolonić, Filozofski fakultet u Zagrebu, studentska praksa u Odjelu za kulturu i komunikacije, 3.2018. – 6.2018.
 • Nino Domazetovikj, European Regional MA in Democracy and Human Rights in Europe, Sarajevo, studentska praksa u Odjelu za kulturu i komunikacije, 6.2018. – 7.2018. • Luka Jug, Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld, studentska praksa u Odjelu za Europske integracije, 6.2018. – 7.2018.
 • Luka Blaić, Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld, studentska praksa u Odjelu za Europske integracije, 4.2018. – 7.2018.
 • Lucija Gadža, Libertas međunarodno sveučilište iz Zagreba, studentska praksa u Odjelu za Europske integracije, 10.2018. – 11.2018.
 • Ioannis Kourtis, University of Macedonia, Solun, Grčka, studentska praksa u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose, 3.2018. – 6.2018.
 • Viktorija Čaržavec, University of Passau, Njemačka, studentska praksa u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose, 7.2018. – 10.2018.
 • Ivan Vukšić, Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld, studentska praksa u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose, 5.2018. – 6.2018. IZVJEŠTAJ 2018 76 IRMO
 • Žaklina Kujanac, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, studentska praksa u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose, 8.2018. – 9.2018.
 • Benjamin Petrović, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, studentska praksa u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose, 7.2018. – 8.2018.
 • Juraj Gajski, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, studentska praksa u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose, 11.2017. – 5.2018.
 • Marco Lopes, MA in International Relations – Global Studies, Wroclaw, Poljska, Erasmus + studentska praksa u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose, 9.2018. – 5. 2019.
 • Andreja Tomšić, Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld, studentska praksa u EDC-u: 12.9. – 11.10.2016.
 • Antonela Raspudić, Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld, studentska praksa u EDC-u: 2.11. – 9.12.2016.
 • Mija Miletić, Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld, studentska praksa u Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj: 25.7. – 23.8.2016.
 • Andro Nogalica, dodiplomski student Institut d’ études politiques de Paris (Sciences Po), volontirao je od srpnja 2016. do kolovoza 2016. u Odjelu za europske integracije
 • Matko Krce-Ivančić, volonter u Odjelu za kulturu i komunikacije, siječanj-travanj 2015.
 • Nikola Burazer boravio je od rujna do prosinca 2015. na usavršavanju u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose u sklopu suradnje na projektu stručnog usavršavanja ERASMUS+.
 • Ana Šerdoner obavila je stručnu praksu u trajanju od 90 sati u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose u sklopu zadnje godine studija Međunarodnih odnosa na Fakultetu za društvene znanosti u Ljubljani, lipanj-srpanj 2015.
 • Natasha Wunsch, doktorska kandidatkinja na University College London, od 31.3.do 25.5.2014. boravila je u IRMO-u (mentor Senada Šelo Šabić) u okviru CEELBAS Internship Scheme.
 • Mia Mašić, studentica Interkulturalizma i medijacije na Balkanu sa UNESCO katedre za kulturnu politiku i menadžment (MA)/Univerzitet umetnosti, Beograd, Srbija, boravila je na usavršavanju u Odjelu za kulturu i komunikacije od 12.5. do 30.6. 2014.
 • Gabriela Vidnerová, dodiplomska studentica Sveučilišta Metropolitan iz Praga, Češka Republika, boravila na usavršavanju u Odjelu za europske integracije od 1.6. do 1.7.2014. u sklopu suradnje na projektu stručnog usavršavanja ERASMUS Life Long Learning Programme.
 • Dominika Gyárfásová, dodiplomska studentica Sveučilišta Comenius iz Bratislave, Slovačka, boravila je na usavršavanju u Odjelu za europske integracije od 10.9. do 10.12.2014. u sklopu suradnje na projektu stručnog usavršavanja ERASMUS +.
 • dr. sc. Ivona Ondelj boravi na stručnom usavršavanju u području funkcioniranja i primjene propisa europskog prava u Europskoj komisiji (EC AGRI), Belgija, od 10./2014.
 • Ivana Skazlić – boravak na Sveučilištu u Beču radi stjecanja doktorata, 2.10.2017. do 30.9.2020.
 • dr. sc. Senada Šelo Šabić – sudjelovala je na seminaru Leadership Academy for Development, koje je organiziralo Sveučilište Stanford u suradnji s Johns Hopkins University School of Advanced International Studies i Harvard Business School u Sarajevu, 6./2017.
 • dr. sc. Senada Šelo Šabić – sudjelovala je na seminaru Quo vadis Europa? The Future of the European Union. German Federal Foreign Office u organizaciji European Academy Berlin, 5./2017.
 • dr. sc. Paško Bilić boravio je na Sveučilištu Westminster, London, Ujedinjeno Kraljevstvo, 5./2017. – 7./2017. dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić – istraživač-stipendist Slovačke Vlade kroz National Scholarship Programme of the Slovak Republic for the Support of Mobility of Students, PhD Students, University Teachers, Researchers and Artists during the summer semester of the academic year 2016/2017. za istraživanje “Innovation Environment within Cultural Policies”, Ružomberok, Slovačka,2./2017. – 8./2017. (7 mjeseci)
 • dr. sc. Paško Bilić posjetio je Odjel za medije, Sveučilište Bilgi, Istanbul, Turska, 18. – 27.2.2016.
 • Ivana Skazlić – trening profesionalnih vještina u EU poslovima održan u okviru projekta Profesionalni trening o EU poslovima – PONT, sufinanciranog putem ERASMUS+/Jean Monnet Programa za potporu institucijama u organizaciji Transeuropskog udruženja za proučavanje politika – TEPSA, 17. – 21.10.2016., Brisel, Belgija
 • dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić – istraživač-stipendist Sveučilišta Pannonia, Institute for Social and European Studies kroz program TÁMOP 4.2.1.D-15/1/KONV2015-0006 – Razvoj istraživačke baze i znanstvenog centra u Köszegu u okviru obrazovne i istraživačke mreže Sveučilišta Panonija, koje subvencionira Europska unija i Mađarska, a sufinancira Europski socijalni fond za istraživanje „Social Innovations – Innovations in Culture”, Köszeg, Mađarska, 5./2015. – 10./2015. (6 mjeseci)
 • Ivana Keser boravila je na stručnoj praksi potprograma Leonardo da Vinci u okviru programa za cjeloživotno učenje u Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia – Central Directorate for Infrastructure, Mobility, Spatial Planning, Trst, Italija, u razdoblju od 1.7.- 5.8.2014.
 • Ivana Keser boravila je kao gostujući istraživač na Institute for Housing and Urban Development Studies, Erasmus University Rotterdam, Nizozemska, 1.9.-1.11.2014.
 • Krševan Antun Dujmović sudjelovao je u Visiting Research Fellowship Programu koji organizira Centre for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan (SAM) u Bakuu, Republika Azerbajdžan, travanj – srpanj 2014.
Skip to content