Misija i vizija

Misija i vizija

Temeljna je misija Instituta razvoj i prijenos znanja i vještina za kompetentnu znanstvenu interpretaciju suvremenih međunarodnih ekonomskih, političkih i kulturnih odnosa i suradnje za održivi razvoj od interesa za razvoj Hrvatske.

Vizija Instituta je  izvrsna europska znanstvenoistraživačka institucija na području međunarodnih odnosa i suradnje za održiv razvoj.

Institut se u svom znanstvenom i stručnom radu usredotočuje na različite oblike međupovezanosti međunarodnih odnosa i razvojnih tendencija s obzirom na političke, ekonomske i društveno-kulturne aspekte. Težište je istraživačkog rada definirano njegovom Strategijom razvoja 2017.-2027.

Povijest

Institut za razvoj i međunarodne odnose je osnovan 21. svibnja 1963. godine kao Institut za proučavanje Afrike odlukom Sveučilišnog savjeta u Zagrebu u zajednici s Privrednom komorom Hrvatske. Istraživački fokus širio se od proučavanja post-kolonijalne Afrike na zemlje u razvoju Azije i Latinske Amerike i na globalne razvojne procese. Takvo pomicanje fokusa odrazilo se na promjene programa i imena. Institut za proučavanje Afrike, osnovan 1963. godine, postaje 1971. godine Institut za zemlje u razvoju. Tijekom djelovanja Instituta promjene fokusa i programa rada Instituta su se još triput očitovale u promjeni imena Instituta, pa tako 1989. mijenja ime u Institut za razvoj i međunarodne odnose; 1996. godine u Institut za međunarodne odnose, da bi se 2013. godine vratio naslovu Institut za razvoj i međunarodne odnose.

Ove promjene imena korespondiraju s pet razvojnih razdoblja Instituta. Prva istraživanja fokusirana na proučavanje post kolonijalne Afrike ukazuju na zanimanje za intenzivne društvene i ekonomske promjene, za kulture i civilizacije o kojima se u našoj sredini malo znalo. Upravo upućivanje u povijesne i strukturne promjene koje obilježavaju veliki broj novoosnovanih i novooslobođenih zemalja šire istraživačke interese u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća na sve zemlje u razvoju. Fenomeni globalizacije razvojnih procesa, početnog umrežavanja i regionalnih integriranja vode do pojačanog zanimanja za procese jače međunarodne interakcije te osobito za europske integracijske procese. Devedesetih godina prošlog stoljeća, s osnivanjem Republike Hrvatske, istraživački se programi usmjeravaju na međunarodne odnose, europske integracijske procese, položaj tranzicijskih post-socijalističkih zemalja te globalni kontekst obilježen pitanjima ekološki održivog razvoja, sigurnosti, razmjene i komuniciranja te kulturnog razvoja.

Šezdeset godina znanstveno – istraživačkog rada Instituta za razvoj i međunarodne odnose oslikava dinamiku razvojnih kretanja i jačanja međunarodnog povezivanja u svijetu. Istraživanja Instituta često su prethodila promjenama u okruženju u kojem djeluje. Interdisciplinarnost i istraživačka fleksibilnost obilježavala su i danas obilježavaju većinu istraživačkih programa. Poštuje se nezavisnost individualnih istraživanja, ohrabruje uspješna timska suradnja i domaćih i međunarodnih istraživačkih timova. Institut se ponosi uspješnim timovima i pojedincima od kojih su mnogi nastavili karijeru na uglednim svjetskim sveučilištima, u diplomaciji, politici i poduzetništvu.

Skip to content