IRMO programi

IRMO obrazovni programi

IRMO organizira (pruža) jednodnevne i dvodnenvne obrazovne radionice namijenjene   zaposlenicima  iz  gospodarstva,    tijela  državne  uprave,  jedinica    lokalne    i    regionalne    samouprave,    javnih    ustanova i poduzeća,    organizacijama   civilnog   društva,   konzultantima   te   nezaposlenim građanima.

Osiguran je rad u malim grupama do 15 sudionika, radionički interaktivni pristup, mentoriranje sudionika, dostupnost radnih materijala i dodjela potvrde o završetku edukacijskog programa.

 

Edukacijski programi (ili katalog edukacija):

Upravljanje projektima

Voditelji: dr.sc. Sanja Tišma, Karolina Horvatinčić, MBA, Mira Mileusnić Škrtić. mr.sc

Evaluacija projektnih prijava

Voditelji: dr.sc. Sanja Tišma, dr.sc. Sanja Maleković, dr.sc. Jakša
Puljiz, dr.sc. Ana-Marija Boromisa

Strateško planiranje

Voditelji: dr.sc. Sanja Tišma, dr.sc. Sanja Maleković, dr.sc. Jakša Puljiz

Analiza troškova i koristi

Voditelj: dr.sc. Ana-Maria Boromisa

Uvod u klimatske promjene

Voditelj: dr.sc. Ana-Maria Boromisa

Uvod u održivi razvoj

Voditelji: dr.sc. Ana-Marija Boromisa, dr.sc. Sanja Tišma

Uvod u Europski semestar

Voditelj: dr.sc. Jakša Puljiz

Korištenje indikatora u socio-ekonomskim analizama

Voditelji: dr.sc. Krešimir Jurlin,  dr.sc. Jakša Puljiz

Pristup i metode izrade socio-ekonomske analize strateških dokumenata

Voditelji: dr.sc. Krešimir Jurlin, dr.sc. Jakša Puljiz

Uvod u bioekonomiju

Voditelji: dr.sc. Sanja Tišma

Ekonomija doživljaja u kulturi/turizmu

Voditelj: dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić

Po čemu ćete pamtiti svoj život? Po doživljajima koje ste proživjeli. Zašto su kultura odnosno turizam pogodni za stvaranje doživljaja? Koja je važnost emocija u doživljajima i zašto mozak pamti emocionalne doživljaje? Kroz jednodnevnu radionicu savladajte metode korištenja vizualnih i glazbenih elemenata koji mogu (ne)svjesno transformirati iskustvo korisnika, otkrijte trikove korištenja mirisa, okusa i dodira u stvaranju doživljaja te kako biti pametniji od mozga! Nije doživljaj ako je u teoriji, stoga iskoristite ta znanja u vlastitoj vježbi kreiranja doživljaja.

Financiranje kulture

Voditelj: dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić

Ne možete se posvetiti kreativnosti jer se morate baviti prikupljanjem sredstava za vlastite projektne ideje? A zašto ne biste bili kreativni baš u tome? Staza kroz ovaj jednodnevni tečaj vodi vas kroz metode izravnog financiranja, financiranje kroz maloprodaju, najam, događanja, naknade korisnika, crowdfunding… Naučit ćete o tome na koji način publiku pretvoriti u donatora, koje psihološke metode koristiti za prikupljanje sredstava te isto primijeniti na izradu plana financiranja vlastitog kulturnog proizvoda. Kultura nije besplatna!

Marketing u kulturi

Voditelj: dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić

Od razvoja proizvoda, preko pozicioniranja i određivanja cijene do promocije. Kroz ovaj jednodnevni tečaj naučite kako se pravilno obratiti svojem tržištu ili ga privoljeti da radi za vas. Naučit ćete da kulturna publika nije statična, ona je dio vašeg kulturnog proizvoda pa je treba njegovati i razvijati. Inspirirat ćete se zanimljivim primjerima, ali i naučiti zadržati vlastitu marketinšku kreativnost i napraviti svoj marketinški plan.

Interpretacija kulturne baštine

Voditelj: dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić

Što je i čemu služi interpretacija baštine? Koja su načela interpretacije i zašto je interpretacija umjetnost? Kojim se medijima interpretacije služiti i prema kojoj publici? Ovaj jednodnevni tečaj nudi praktična znanja koja ćete i sami primijeniti u pisanju vlastitog interpretativnog teksta. Ili bar na tren biti Nikola Tesla, Ivan Meštrović, morske orgulje, istarski tartuf ili dubrovačke zidine i ispričati priču iz vlastite perspektive.

Strateško planiranje u kulturi

Voditelj: dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić i dr.sc. Sanja Tišma

Koliko puta smo čuli žalopojke o nepostojanju jasnih strategija u kulturi? A imate li vi svoj vlastiti strateški plan? Ovaj dvodnevni tečaj vodi vas kroz pravila i praktičnu izradu strateškog plana vlastite kulturne ustanove/organizacije. Naučit ćete kako analizirati postojeće stanje, koristiti SWOT analizu, odrediti viziju, ciljeve, mjere i projekte. Sve ćete povezati u akcijski plan, napuniti gorivo i sjesti za volan vlastite kulturne ustanove/organizacije.

Uvod u javno-privatno partnerstvo u kulturi

Voditelj: dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić

Istina ili mit: javno-privatno partnerstvo je krađa javnog novca, a za korist privatnog partnera? Koliko ste puta čuli ovakve izjave? No je li tome tako? Na ovom ćete jednodnevnom tečaju saznati istinu o JPP-u, naučiti što JPP jest, a što nije, tko ga u Hrvatskoj regulira i na koji način JPP funkcionira, koje su pretpostavke za sklapanje JPP-a i je li sklapanje ugovora o JPP-u komplicirano. Ako i dalje mislite da je JPP kompliciran, pokušat ćemo vas razuvjeriti na konkretnim primjerima.

Uvod u kulturni turizam

Voditelj: dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić

Kroz ovaj jednodnevni tečaj otputovat ćemo u destinacije koje odgovaraju vašim kulturnim interesima. Naučit ćemo što podrazumijeva kulturni turizam, tko su kulturni turisti, kako izraditi kulturno-turistički program i na što obratiti pažnju kako ne bismo izazvali negativne posljedice… Putovat ćemo polako, pješke kroz razradu konkretne kulturno-turističke rute ili programa. Kako biste nakon tečaja odletjeli kuda vas kulturno srce vuče.

Participativno upravljanje u kulturi

Voditelji: Ana Žuvela, mr.sc., dr.sc. Daniela Jelinčić

Uvod u kohezijsku politiku EU

Voditelji: dr.sc. Sanja Malekovic, Ivana Keser, LL.M.

Skip to content