Volonterski staž

Volonterski staž

Programi volontiranja u Institutu za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) omogućavaju polaznicima da, kroz timski rad te uz vodstvo i nadzor kvalificiranog mentora, steknu praktična znanja i vještine s područja primjenjenih i znanstvenih istraživanja iz djelokruga IRMO.

Tijekom programa volontiranja, mentor zajedno s polaznikom izrađuje okvirni plan rada, kojim definiraju ciljeve polaznika, zadatke koje će polaznik obavljati tijekom programa radi ostvarivanja tih ciljeva te indikatore uspjeha. Polaznicima koji uspješno završe program, po završetku Institut izdaje potvrdu o uspješno završenom programu te pismo preporuke s ocjenom i mišljenjem mentora.  Trajanje programa volontiranja u pravilu je između tri i šest mjeseci, a određuje se u dogovoru mentora i polaznika programa, ovisno o mogućnostima polaznika programa i potrebama projekata na kojima bi polaznik bio angažiran.

Zbog zakonom određenog načina financiranja IRMO, zainteresiranim kandidatima nismo u mogućnosti osigurati troškove vezane uz njihov dolazak i boravak na programima volontiranja. Svim zainteresiranim kandidatima stoga savjetujemo da, prije nego što nam se obrate sami osiguraju sredstva za svoj dolazak i boravak tijekom trajanja volontiranja  (uključujući putne troškove, troškove smještaja i prehrane, lokalnog prijevoza i troškove zdravstvenog osiguranja), bilo iz vlastitih sredstava, bilo kroz stipendije njihovih nacionalnih ili međunarodnih organizacija i programa.

Također, zbog većeg interesa za program volontiranja u ljetnim mjesecima (lipanj-rujan) tijekom kojih je smanjen opseg posla i raspoloživost mentora, kandidatima se savjetuje da svoje upite i prijave za navedeno razdoblje pošalju najmanje tri mjeseca prije željenog početka volontiranja.

Radi lakšeg odabira kandidata i osiguravanja kvalitetnog mentora, od svih zainteresiranih kandidata očekuje se da svojoj prijavi prilože:

      1. životopis te
      2. motivacijsko pismo u kojem navode područje istraživačkog rada Instituta za koje su zainteresirani, kao i svoja očekivanja, odnosno osobne ciljeve koje žele postići kroz pohađanje programa te izjavu na koji način (osobna sredstva, stipendije) planiraju snositi troškove svog boravka tijekom volontiranja.

Dodatna pisma preporuke nastavnika ili mentora su dobrodošla.

Molimo da prijave, kao i sve dodatne upite u vezi programa šaljete na adresu: internships@irmo.hr

Na nepotpune prijave na program, kao i na prijave i upite koji nisu poslani na navedenu adresu nećemo odgovarati.

Skip to content