Javna nabava

Javna nabava

Poziv na dostavu ponuda- nabava osobnih računala (3.-10.svibnja 2021.):

Sukob interesa

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Plan nabave

Registar ugovora

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101 /2017 i 75/2020) Registar ugovora Instituta za razvoj i međunarodne objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)

Skip to content