pisarovic-1

Kontakt:

Anamarija Pisarović
+385 1 487 7478
apisarov@irmo.hr

Bibliografija:

Radno mjesto: znanstvena savjetnica

Anamarija Pisarović diplomirala je 1993. godine biologiju-ekologiju na Prirodoslovno matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1996. stječe titulu magistra prirodnih znanosti iz Oceanologije, Biologije mora Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2001. doktorirala je biologiju-ekologiju na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je na međunarodnom projektu “Utjecaj anoksije na bentoske zajednice” gdje je stekla terensko iskustvo u zaštiti bentoskih zajednica sjevernog Jadrana. Projekt je nastao dugogodišnjom suradnjom između Sveučilišta u Beču i Instituta “RuđerBošković”, Centra za istraživanje mora u Rovinju a ispitivanja su rađena Laboratoriju za ekologiju i sistematiku benotsa.  Iste godine volontira tri mjeseca u United Nations Industrial Division Organization (UNIDO-u), Industrijskom sektoru i odjelu za okoliš u Beču gdje stječe iskustvo rada u hijerarhijskom sustavu multikulturalnog okruženja. Od 1997. Anamarija Pisarović radi u Institutu za razvoj i međunarodne odnose u Odjelu resursne ekonomije, zaštite okoliša i regionalnog razvoja s fokusom na ekologiju i zaštitu okoliša. Neki od međunarodnih projekata na kojima je Anamarija Pisarović sudjelovala su “Investigation of the Effectiveness of Special Natural Substrates on the Improvement of Degraded Soils in Tyrol Austria”, “Karst Ecosystem Conservation Network”, “European Forest Ecosystem Research Network EFERN” kao i nacionalni projekt “Ekološka i ekonomska iskoristivost prirodnog minerala zeolita u očuvanju okoliša”. Autor je brojnih znanstvenih radova i studija iz multidisciplinarnog područja. U svojoj karijeri sudjelovala je na brojnim seminarima i međunarodnim konferencijama. Tečno govori engleski, njemački i talijanski jezik a pasivno se služi francuskim jezikom.

Skip to content