Nada Švob Đokić

Kontakt:

Nada Švob-Đokić
+385 1 487 7471
nada@irmo.hr

Bibliografija:

Nada Švob-Đokić zaslužna znanstvenica (emeritus) u Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), Zagreb. Dr. Švob-Đokić je bila direktorica IRMO (1989-1994) i pomoćnica ministra za međunarodnu suradnju u Ministarstvu znanosti i tehnologije (2002-2004). Bila je konzultantica organizacijama UN (UNDP, UNESCO, ISDRI); agencijama EU (EU Uprava za istraživanje L; EACEA) i Europskom Vijeću (Uprava za kulturu – CDCULT) za pitanja tehničke suradnje, položaja žena u razvojnim projektima, za suradnju EU s trećim zemljama, regionalnu jugoistočno europsku kulturnu i znanstvenu suradnju, kulturne politike i multikulturne odnose. Široko profesionalno iskustvo dr. Švob-Đokić odražava njezine osnovne istraživačke interese za područja kulturnog, medijskog, znanstvenog i tehnološkog razvoja i tranzicija,te za javne politike u tim područjima. Njezini noviji istraživački projekti uključuju: Kreativne i industrije znanja u tranzicijskim zemljama (2001-2006.); Globalni utjecaji i lokalne kulturne promjene (2007-2013.); Propitivanje tranzicijske dinamike kroz redefiniranje kulturnih identiteta u Jugoistočnoj Europi (2010-2011.) i sudjelovanje u europskom FP/ projektu MEDIADEM – Preispitivanje europskih medijskih politika: vrednovanje i obnavljanje zahtjeva za slobodnim i nezavisnim medijima u suvremenim demokratskim sustavima (2010-2013.) u svojstvu glavnog istraživača za Hrvatsku. Bibliografija N. Švob-Đokić uključuje 320 objavljenih (u Zagrebu, Parizu, New Yorku, Pragu, Moskvi, Ljubljani, Beogradu, Rimu i Skopju) članaka, studija, monografija, istraživačkih izvještaja, autorskih i uredničkih knjiga na hrvatskom, engleskom, francuskom i drugim jezicima.

Skip to content