senada

Kontakt:

Senada Šelo-Šabić
+385 1 487 7473
senada@irmo.hr

Bibliografija:

Zvanje: viša znanstvena suradnica
Radno mjesto: viša znanstvena suradnica

Senada Šelo Šabić je viša znanstvena suradnica u Odjelu za međunarodne ekonomske i političke odnose. Njezini istraživački interesi uključuju hrvatsku vanjsku politiku, Zapadni Balkan i Tursku, proširenje EU, razvojnu suradnju i migracije. Senada ima doktorat iz političkih znanosti s Europskog sveučilišnog instituta u Firenci (2003), kao i dva magisterija – iz međunardonih odnosa sa Sveučilišta u Zagrebu (1999) i iz mirovnih studija sa Sveučilišta Notre Dame u SAD-u (1996). Ona je glavna urednica Croatian International Relations Review-a i vanjska je suradnica na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Senada je autorica knjige State Building under Foreign Supervision: Intervention in Bosnia and Herzegovina 1996-2003, poglavlja u knjigama i članaka. Njezino prethodno profesionalno iskustvo uključuje rad u vladi, u diplomaciji, za međunarodnu organizaciju, kao i u poduzetništvu. Senada je dobitnik nekoliko istaknutih akademskih stipendija, posljednja od kojih je Fulbright Scholars’ Program Fellowship u 2011.

Skip to content