B612_20211020_214012_499 1

Kontakt:

Leona Knežević Mužić

+385 1 48 77 460
lknezevic@irmo.hr

Radno mjesto: asistentica

Leona Knežević Mužić je asistentica u  Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Diplomirala je s pohvalom na Charles University u Pragu, smjer Međunarodni odnosi, u području međuinstitucionalnih odnosa u Europskoj uniji. Zanima je i geopolitika kojom se bavila i na preddiplomskom studiju, posebice geopolitika Istočnog Mediterana koja je bila tema njeznog završnog rada. Tijekom studija radila je kao demostrator, pisala članke za studentske novine te recenzije knjiga za znanstveni časopis Međunarodne studije. Tečno govori engleski jezik, a služi se i njemačkim te francuskim jezikom.

Skip to content