Sunčana Franić

Kontakt:

Sunčana Franić
+385 1 487 7460
suncana@irmo.hr

Sunčana Franić stručna je suradnica na Odjelu za kulturu i komunikacije IRMO-a od 2020. godine, a osim što je asistentica u istraživanjima, pomaže Odjelu u upravljanju projektima i administraciji. Magistrirala je 2019. g. francuski jezik, prevođenje i književnost, kao i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na Sveučilištu u Zagrebu upisala je 2021. g. interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Priprema i provedba EU projekata koji je usmjeren na ostvarivanje prepoznatljivih i održivih razvojnih učinaka u Hrvatskoj i šire. Također je studirala u okviru programa razmjene Erasmus+ na INALCO-u u Parizu, gdje se razvio njezin snažan interes za znanstvena istraživanja u području kulturnog razvoja i međunarodne kulturne komunikacije. 2016. godine nagrađena je stipendijom Veleposlanstva Republike Francuske u Republici Hrvatskoj za diplomska znanstvena istraživanja na Sveučilištu Lumière Lyon 2 u Francuskoj, na Odjelu za kinematografiju i audiovizualnu umjetnost. Od 2017. do 2019. bila je vanjska suradnica/praktikantica na IRMO-ovom Odjelu za kulturu i komunikacije, gdje je kao članica IRMO-ovog tima sudjelovala 2018. g. na Jean Monnet projektu CULPOL – „EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi“ i projektu INTERREG Europe „KEEP ON: Učinkovite politike za trajne i samoodržive projekte u sektoru kulturne baštine”. Članica je IRMO-ovog tima na Horizon 2020 projektu „SoPHIA – Social Platform for Holistic Heritage Impact Assessment“ (2020.-2022.) i na Jean Monnet projektu „Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audio-vizualnog sektora – platEU“ (2020.-2022.) Radovi su joj objavljeni  u časopisima i zbornicima u Hrvatskoj i EU.

Skip to content