IRMO Occasional Papers

IRMO Occasional Papers

Za izdavača: Dr. sc. Sanja Tišma, ravnateljica Uredništvo: Dr. sc.  Ana-Maria Boromisa; Dr. sc.  Nevenka Čučković, Dr. sc. Krešimir Jurlin ISSN 1849-0220 IRMO Occasional Papers je elektronička publikacija IRMO-vog Odjela za međunarodne gospodarske i političke odnose...
Godišnje izvješće o konkurentnosti Hrvatske

Godišnje izvješće o konkurentnosti Hrvatske

Urednici: Krešimir Jurlin, Slavo Radošević i Mira Lenardić Izdavači: Nacionalno vijeće za konkurentnos Godina: 2007. Izvješće: Godišnje izvješće o konkurentnosti...
Enterprise policy performance assessment Croatia

Enterprise policy performance assessment Croatia

Autori: Nevenka Čučković, Will Bartlett, Predrag Bejaković i Krešimir Jurlin Izdavač: OECD Godina: 2005. ISBN 1681-5378 PRILOZI Publikaciju je moguće preuzeti u elektroničkom obliku: Enterprise policy performance assessment Croatia...
Skip to content