Opis poslova za radno mjesto informatičkog referenta

Opis poslova za radno mjesto informatičkog referenta:

 

 • brine o ispravnom radu računalne opreme i pisača u Institutu,
 • dogovara i sudjeluje u informatičkim aktivnostima vezanim za poslove održavanja, odnosno popravka informatičke opreme koje za Institut obavljaju ugovaratelji
 • zadužen je za koordinaciju svih aktivnosti koje za institut obavljaju SRCE i CARNet brine o trajanju IRMO domene, MS licence, antivirusne zaštite,
 • zadužen je za otvaranje i ukidanje službenih mail adresa zaposlenika Instituta,
 • obavlja poslove prihvata, evidencije i skladištenja nove računalne opreme,
 • brine o rasporedu nabavljene opreme te ažurira evidencije o novoj opremi i opremi koja je u funkciji ili je stavljena izvan upotrebe,
 • izrađuje zaduženja/razduženja računalne opreme i pisača te vodi evidenciju o tome,
 • surađuje u provedbi popisa imovine i obveza vezano za računalnu opremu i pisače,
 • surađuje u izradi tehničke specifikacije opreme koja se nabavlja,
 • sudjeluje u postupku nabave informatičke opreme,
 • pruža informatičku pomoć radnicima Instituta,
 • obavlja druge poslove po nalogu nadređenog rukovoditelja koji su u skladu s naravi i vrstom posla za koji je zasnovan radni odnos.
Skip to content