13. Održivost

13. Održivost

Svrha svakog projekta je pozitivna promjena, ali ne samo za trajanja projekta i kratko vrijeme nakon završetka projekta, već dugoročno. Još godinama nakon što projekt završi, iznimno je važno da ostvarene isporuke i rezultati nastave kontinuirano pridonositi postizanju općih ciljeva projekta, programa i strategija.

Tu značajku projekta da su rezultati vidljivi dulje vremena nakon završetka projekta zovemo održivost projekta. Već u vrijeme razrade projektne ideje i planiranja potrebno je uključiti one aktivnosti kojima će se osigurati trajan pozitivni učinak projekta.

U prošlosti se često događalo da završetkom projekta završe i sve aktivnosti koje podupiru iskorištavanje rezultata projekta. Time je financiranje projekta postajalo neučinkovito, a u nekim slučajevima i potpuno uzaludno.

 • Zato je jedan od kriterija za procjenu prihvatljivosti projekta za financiranje upravo kriterij održivosti. U projektnoj prijavi moraju biti odgovori na pitanja poput sljedećih:
 • Koji je očekivani utjecaj ili pozitivna promjena koju će projekt izazvati kod ciljane skupine?
 • Može li se postići multipliciranje rezultata?
 • Što će se poduzeti kako bi se osigurala trajnost rezultata?

Nadalje, prema kriteriju održivosti procjenjuje se:

 • učinkovitost predviđenih mehanizama koji jamče raspoloživost čimbenika (financijskih i institucionalnih) koji će utjecati na održivost rezultata projekta
 • hoće li rezultati promicati održivi razvoj u smislu kombiniranja ekonomskog rasta, društvene kohezije i zaštite okoliša.

Drugim riječima, održivost se gleda iz više perspektiva:

 • Financijska održivost – što se događa nakon što prestane financiranje iz Europske unije? Tko će financirati nastavak aktivnosti?
 • Institucionalna održivost – kako se novostvoreni procesi nastavljaju i kako se novostečena znanja nastavljaju koristiti.
 • Okolišna održivost – kakav je utjecaj projekta na donošenje odluka o zaštiti okoliša? Kako će rezultati projekta utjecati na zaštitu okoliša? Kako će se osigurati trajno pozitivan utjecaj na zaštitu okoliša?

A ako je svrha projekta poticanje konkurentnosti poduzetnika, promatra se i komercijalna održivost projekta i traže se odgovori na sljedeća pitanja:

 • Koja je strategija za izlazak na ciljano tržište?
 • Koji je način pozicioniranja proizvoda na tržištu te diferenciranja od svojih konkurenata?
 • Na koji će se način prodati novi/poboljšani proizvod ili usluga na ciljanom tržištu?
Skip to content