9. Organizacijska struktura projekta

9. Organizacijska struktura projekta

Svaki projekt ima voditelja projekta i projektni tim, ali projektni tim mora surađivati i s drugim tijelima i organizacijama, kao što je nadležno tijelo, suradnici na projektu, dobavljači, javnost (izravno ili putem medija) itd.

Prilikom opisa projekta, u projektnoj prijavi treba opisati međusobne odnose svih ili ključnih sudionika na projektu, odnosno dati pregled organizacijske strukture projekta. Organizacijska struktura projekta može se prikazati slikom, ali treba dodatno opisati svakog sudionika, njegovu ulogu na projektu i njegove odgovornosti.

Organizacijska struktura projekta prikazana je na primjeru Projekta „KaRijERA i JA“ koji se provodi u okviru Natječaja: Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju i financira sredstvima Europskog socijalnog fonda:

slicia 91

Nadležna institucija (nadležno tijelo): Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Natječaj: Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo

Područje: Obrazovanje

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020

Prijavitelji: Regionalni centi kompetentnosti

Ciljne skupine:

  • odgojno-obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje
  • učenici upisani u ustanove strukovnog obrazovanja
  • odrasli polaznici.

Cilj projekta „KaRijERA i JA“ (jednog od većeg broja projekata koji se provode u okviru navedenog natječaja), je uspostaviti programske i kadrovske uvjete koji će unaprijediti učenje temeljeno na radu za učenike i odrasle polaznike strukovnog obrazovanja u sektoru elektrotehnike i računalstva Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Karlovac, u svrhu povećanja zapošljivosti i mogućnosti za daljnje obrazovanje.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao nadležno tijelo rukovodi pripremom i provedbom natječaja, a projektni timovi svakog pojedinog projekta odabranog na natječaju koordiniraju rad radnih skupina za pojedina područja projekta te organiziraju fokus grupe u cilju intervjuiranja korisničkih skupina i suradnje s njima.

Za svako tijelo na slici organizacijske strukture projekta u projektnoj prijavi treba opisati sudionike (u radu tijela), uloge i odgovornost članova. U opisu organizacijske strukture također je poželjno opisati na koji način je planirana komunikacija tijekom projekta. Opis komunikacije uključuje način komuniciranja pojedinog tijela s projektnim timom, učestalost i oblike komunikacije (npr. kojom dinamikom će projektni tim slati izvještaje nadležnom tijelu ili koliko često i gdje će se održavati sastanci projektnog tima i dr.).

Skip to content