Knjižnica

Knjižnica

Povijest

Knjižnica s Informacijsko-dokumentacijskom službom (INDOK) Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu osnovana je 1963. godine, u okviru tadašnjeg Instituta za proučavanje Afrike.

Misija

Svrha je Knjižnice i dokumentacije pružati referalnu, savjetodavnu i bibliografsku pomoć, prije svega istraživačima IRMO-a, ali i vanjskim korisnicima. Knjižnica pruža usluge koje odlikuje pravodobnost, objektivnost i nepristranost s ciljem pridonošenja razvoju informiranog demokratskog i civilnog društva.

Fond

Knjižnica i dokumentacija raspolažu s bogatim fondom knjiga te domaćih i stranih časopisa iz područja razvoja, međunarodnih odnosa, ekonomije, političkih znanosti, resursne ekonomije, zaštite okoliša, kulture i komunikacija itd. Knjižnica također pohranjuje i institutska istraživačka izvješća te nakladničku produkciju IRMO-a.

Knjižnica pruža referalnu, savjetodavnu i bibliografsku pomoć prvenstveno djelatnicima istraživačkih odjela IRMO-a. Knjižnični fond dostupan je i vanjskim korisnicima (članovima akademske zajednice, znanstvenicima te ostaloj zainteresiranoj javnosti).

Posudba

  • Istraživači IRMO-a mogu posuđivati sve vrste knjižnične građe (knjige, časopise i dokumente).
  • Vanjski korisnici mogu knjižničnu građu koristiti isključivo u prostoru čitaonice, a posuditi je mogu putem međuknjižnične posudbe.
  • Publikacije iz referentne zbirke (rječnici, leksikoni, enciklopedije) mogu se koristiti samo unutar prostorija IRMO-a.

Baze podataka

Podaci o knjižničnom fondu pohranjeni su dijelom u klasičnom kartičnom katalogu, dijelom  u katalogu Knjižnice koji je od 2007 dostupan online.  Knjižni fond obrađuje se i u okviru Sustava skupne obrade građe visokoškolskih i znanstvenih ustanova Republike Hrvatske.

Pristup online bazama podataka

Bibliografskim, citatnim i bazama podataka cjelovitih tekstova djelatnici IRMO-a mogu pristupiti putem Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu. Pristup je omogućen putem IP brojeva, a preko Proxy servera uporabom elektroničkog identiteta iz sustava AAI@EduHr korisnicima je omogućen i pristup od kuće.

Otvoreni pristup informacijskim izvorima

European University Institute Cadmus Database

Skip to content