Aleksandra Uzelac

Kontakt:

Aleksandra Uzelac

+385 1 487 7486
auzelac@irmo.hr

Bibliografija:

Zvanje: znanstvena savjetnica
Radno mjesto: predstojnica odjela za kulturu i komunikaciju

Aleksandra Uzelac je viša znanstvena savjetnica u Institutu za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) i od 2006. godine voditeljica Odjela za kulturu i komunikacije. Doktorirala je 2003. godine na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu s disertacijom iz područja informacijskih znanosti (“Utjecaj novih informacijskih tehnologija na kulturni razvoj: uloga virtualnih mreža”). Dr. Uzelac ima 20 godina profesionalnog iskustva u međunarodnim projektima na području kulturnih istraživanja na temama kulturne politike, kulturnog razvoja, digitalizacije i digitalne kulture, međunarodne kulturne suradnje i mreža. Njezini glavni istraživački interesi odnose se na društvene promjene i novi kontekst koje digitalna kultura unosi u kulturne politike, posebice utjecaj konvergencijskih procesa, globalizacije i komercijalizacije na suvremeni društveni razvoj. Ostale istraživačke teme uključuju teoriju mreža, društvo znanja/umreženo društvo, virtualne mreže i portale i njihovu primjenu u području kulture, te organizaciju znanja u kulturnom sektoru. Rezultati njezinih dosadašnjih istraživanja objavljeni su u znanstvenim publikacijama u Hrvatskoj i Europi.  Kroz aktivno sudjelovanje u raznim Europskim kulturnim mrežama, njezin angažman uključuje i primjenu rezultata istraživanja digitalne kulture za razvoj digitalne infrastrukture kulturnog sektora u Hrvatskoj i Europi. Koordinatorica je ekspertne skupine  koja pruža ekspertizu Europskom parlamentu u području kulturnih politika. Članica je različitih ekspertnih grupa u području kulturnih politika i digitalne kulture (EENC – European Expert Network on Culture, On-the-Move, Culturemondo Network). Od 1993. godine članica je uredništva mreže Culturelink, te je članica Vijeća portala Culturenet.hr (www.culturenet.hr) koji je pokrenut na njezinu inicijativu 2001. godine.

Skip to content