NoPersonpicture

Kontakt:

Ana-Maria Boromisa
T +385 1 487 7480
anamaria@irmo.hr

Bibliografija:

Radno mjesto: znanstvena savjetnica u trajnom izboru, predstojnica odjela za međunarodne gospodarske i političke odnose

Ana-Maria Boromisa znanstvena je savjetnica u trajnom izboru, predstojnica Odjela za međunarodne i političke odnose i voditeljica projekta Međunarodni odnosi- odrednice otpornog održivog razvoja (MO4R). Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (2004.), magistrirala europske studije na College of Europe, Natolin u Poljskoj (1995.), a diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu (1994.). U Institutu za razvoj i međunarodne odnose radi od 1996. godine. Od 2001. do 2005. bila je članica Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti, od 2006.-2012. članica upravnog vijeća Instituta, a od 2013.-2017. predsjednica Znanstvenog vijeća IRMO-a.
Glavna područja istraživačkog interesa vezana su uz energetiku i klimu. U tim područjima Ana-Maria Boromisa vodi projekte, objavljuje radove i predaje u sklopu akademskih i drugih programa obrazovanja, na pozvanim predavanjima i konferencijama. Predaje na poslijediplomskim i doktorskim programima u Hrvatskoj (Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište Libertas)  i u inozemstvu (zajednički program Sveučilišta Trier i Sveučilišta Yantai). Govori i piše hrvatski i engleski, a služi se njemačkim i francuskim jezikom.

Skip to content