daniela

Kontakt:

Daniela Angelina Jelinčić
+385 1487 7487
daniela@irmo.hr

Bibliografija:

Osobna stranica:

Osobna mrežna stranica

Radno mjesto: znanstvena savjetnica

Daniela Angelina Jelinčić magistrirala je (2000.) i doktorirala (2004.) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na teme vezane uz kulturni turizam. Kao znanstvena savjetnica radi u Odjelu za kulturu i komunikacije. Njen istraživački interes fokusiran je na kulturni turizam, kulturne/kreativne industrije, kulturnu politiku, kreativnost/inovativnost, ekonomiju kulture, društvene inovacije i inovacije u kulturi. Predaje kolegije vezane uz kulturni turizam, upravljanje kulturnim dobrima, kreativne industrije, ekonomiju kulture na Sveučilištu u Dubrovniku, Sveučilištu u Zagrebu i Institute for Social and European Studies – UNESCO Chair in Cultural Heritage Management and Sustainability. (Su)autorica je raznih strateških dokumenata, studija i planova upravljanja kao npr. Kulturni turizam u okviru projekta “Hrvatska u 21. stoljeću: Strategija kulturnog razvitka”, 2000.; „Plan upravljanja Parkom skulptura Dubrova u Labinu“, 2016; Strategija razvoja kulturnog turizma grada Rijeke”, 2015.; „Plan upravljanja spomeničkim kompleksom Lazareti u Dubrovniku“, 2015.; “Strategija razvoja kulture grada Dubrovnika”, 2014.; “Plan upravljanja Episkopalnim kompleksom Eufrazijeve bazilike u Poreču”, 2014.; „Marketinška strategija i akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma na području grada Buzeta“, 2012.; “Strategija očuvanja, zaštite i gospodarskog korištenja kulturne baštine RH” Ministarstva kulture, 2010.; “Strategija razvoja muzejske djelatnosti Dubrovačkih muzeja”, 2010.; „Zagreb kao kulturni proizvod: Studija potencijala razvoja grada kroz kulturne/kreativne industrije“, 2010. i „Zagreb kao kulturni proizvod: Akcijski plan poticanja razvoja kulturnih/kreativnih industrija grada Zagreba“ za Grad Zagreb, 2012.;  „Encouraging Private Investment in the Cultural Sector“ za Europski Parlament, 2011.;  „Marketinška strategija i Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma na području grada Buzeta“, 2013.). Ekspert je Vijeća Europe za kulturni turizam, konzultant u kulturno-turističkim projektima te član tima Mreže Culturelink. Autorica je i urednica nekoliko knjiga, a za knjigu Abeceda kulturnog turizma 2010. godine dobila je Nagradu Grada Zagreba. Osvojila je i 3. nagradu za Multidisciplinarno rješenje Hrvatskog paviljona na međunarodnoj izložbi EXPO 2012 Yeosu, Korea.

Skip to content