DSC_5006-Hrvoje-201x300

Kontakt:

Hrvoje Butković
+385 1 487 7460
butkovic@irmo.hr

Bibliografija:

Životopis:

Radno mjesto: viši znanstveni suradnik

Hrvoje Butković (1972.) radi kao viši znanstveni suradnik u Odjelu za europske integracije IRMO-a. Doktorsku disertaciju na temu demokratski deficit Europske unije obranio je 2010. godine na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Teme od njegovog primarnog znanstvenog interesa su: demokracija u EU, institucionalni razvoj EU-a, te industrijski odnosi u Europi. Sudjelovao je u provedbi brojnih međunarodnih istraživačkih projekata koji su se bavili različitim aspektima integriranja u EU kao što su: EU IMPACT – Akademska mreža za komuniciranje učinaka integriranja u Hrvatskoj i Irskoj i POLO-Cro28 – Opservatorij javnih politika u Hrvatskoj. Od 2012. sudjelovao je u provedbi više međunarodnih znanstvenih projekata iz područja industrijskih odnosa koji su analizirali utjecaj ekonomske krize na socijalne partnere u Hrvatskoj i drugim novim članicama EU-a. Ovaj angažman rezultirao je objavljivanjem tri znanstvene knjige u ko-autorstvu. Izlagao je na više desetaka međunarodnih znanstvenih skupova, objavljivao znanstvene i stručne radove, sudjelovao u organizaciji brojnih  konferencija, te surađivao sa medijima i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.

Skip to content