Jaka Primorac

Kontakt:

Jaka Primorac
+385 1 487 7471
jaka@irmo.hr

Bibliografija:

Osobne stranice:

Radno mjesto: znanstvena savjetnica

Jaka Primorac radi kao viša znanstvena savjetnica na Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu, Hrvatska. Doktorirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine. Njeni znanstveni interesi presijecaju područja sociologije kulture, sociologije medija i komunikacija te sociologije rada. U svojem se radu bavi odnosom kulture i ekonomije sa posebnim fokusom na pitanja kulturnog i kreativnog rada, te kulturnih i medijskih politika. Sudjelovala je kao voditeljica i suradnica na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima (npr. Jean Monnet projekt CULPOL, projekt ‘Access to Culture. Policy Analysis’ Programa Kultura, COST akcija ‘Dynamics of Virtual Work’, FP7 projekt MEDIADEM Instituta ELIAMEP, te u ekspertizama iz područja kulturnih politika za Europski parlament, Svjetsku banku i dr.). Trenutačno je voditeljica Erasmus+ Jean Monnet projekta ‘Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora – platEU (2020.-2022.) te vanjska suradnica na projektu „Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije (SOCRES)“ koje financira Hrvatska zaklada za znanost. Od 2019.godine do-predsjednica je Hrvatskog sociološkog društva (HSD) čija je članica od 2006., dok je članica Europskog sociološkog društva (ESA) i Međunarodnog sociološkog društva (ISA) od 2012. godine. Objavljuje u međunarodnim i domaćim znanstvenim časopisima kao što su Cultural Trends, International Journal for Cultural Policy, Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research (FQS) i dr.

Skip to content