Jaka Primorac

Kontakt:

Jaka Primorac
+385 1 487 7471
jaka@irmo.hr

Bibliografija:

Osobne stranice:

Radno mjesto: znanstvena savjetnica

Jaka Primorac radi kao znanstvena savjetnica na Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu, Hrvatska. Doktorirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine. Njeni znanstveni interesi presijecaju područja sociologije kulture, sociologije medija i komunikacija te sociologije rada. U svojem se radu bavi odnosom kulture i ekonomije sa posebnim fokusom na pitanja kulturnog i kreativnog rada, digitalne kulture te kulturnih i medijskih politika. Sudjelovala je kao voditeljica i suradnica na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima (npr. IRMO Jean Monnet projekti platEU i CULPOL, projekt ‘Access to Culture. Policy Analysis’ EU Programa Kultura, COST akcija ‘Dynamics of Virtual Work’, FP7 projekt MEDIADEM Instituta ELIAMEP, HRZZ projekti SOCRES i STRAT, te u ekspertizama iz područja kulturnih politika za Europski parlament, Svjetsku banku i dr.). Trenutačno je voditeljica IRMO dionice Obzor Europa projekta ‘Povećanje međunarodne konkurentnosti filmske industrije na malim europskim tržištima’ (CresCine) (2023.-2026.), te suradnica na IRMO NextGeneration projektu ‘Interdisciplinarna istraživanja kulturnih i medijskih politika i praksi: razvojni i demokratski potencijali’ (CULTMED) (2023.-2027.), i na IRMO HRZZ projektu ‘Digitalni podatci, infrastrukture i razvoj’ (DEVELOPER). Objavljuje u međunarodnim i domaćim znanstvenim časopisima kao što su Cultural Trends, International Journal for Cultural Policy, Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research (FQS) i dr. Recentni naslovi uključuju autorsku knjigu ‘Od projekta do projekta: Rad i zaposlenost u kulturnom sektoru’ (BLOK, 2021) te uredničke monografije ‘Digital Transformation and Cultural Policies in Europe’ (sa Ole Marius Hyllandom, Routledge, 2024) te ‘Technologies of Labour. Politics of Contradictions’ (sa Paškom Bilićem i Bjarki Valtyssonom, Palgrave Macmillan, 2018).

Skip to content