Nevenka Čučković

Kontakt:

Nevenka Čučković
+385 1 487 7475
nena@irmo.hr

Bibliografija:

Radno mjesto: znanstvena savjetnica u trajnom izboru

Nevenka Čučković doktorirala je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je i magistrirala međunarodnu ekonomiju. Zaposlena je kao znanstvena savjetnica u trajnom izboru u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose te je voditeljica dugoročnog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod nazivom „Međunarodni aspekti konkurentnosti, restrukturiranja i poduzetništva u RH“ (2007-2013). Područja njezina istraživačkog interesa obuhvaćaju ekonomsku transformaciju i integracijske politike postsocijalističkih zemalja s posebnim naglaskom na procjenu politika za razvoj poduzetništva, privatizaciju, regulaciju i konkurenciju u sektoru poduzetništva, razvoj malog i srednjeg poduzetništva, inovacije i gospodarstva temeljena na znanju kao i institucionalne kriterije konvergencije Europske unije. Vodila je i sudjelovala (kao istraživač, evaluator i konzultant) na velikom broju međunarodnih istraživačkih projekata financiranih od strane međunarodnih programa kao što su Horizon 2020 (I3U); FP6 (EU-CONSENT), FP7 (SEARCH), Svjetska banka, OECD, EBRD, CARDS, PHARE, London School of Economics itd. Članica je uredništva u dva znanstvena časopisa te recenzentica knjiga i znanstvenih radova za nekoliko međunarodnih akademskih izdavača uključujući Sage, Ashgate i Routledge. Članica je brojnih domaćih i inozemnih profesionalnih asocijacija. Također, bila je članica Programskog odbora za područje društveno-ekonomskih znanosti Sedmog okvirnog programa EU za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7) (2007-2013) te FP6 (2006) u Briselu. U travnju 2013. godine imenovana je članicom Nacionalnog područnog znanstvenog vijeća za društvene znanosti (2013-2017). U periodu od 2000. do 2005. godine obnašala je dužnost Predsjednika Znanstvenog vijeća Instituta za međunarodne odnose, a u periodu od 2000. do 2002. godine bila je članica Upravnog vijeća Instituta. Autorica je velikog broja radova objavljenih u referiranim znanstvenim časopisima te knjigama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Skip to content