Paško Bilić

Kontakt:

Paško Bilić
+385 1 487 7470
pasko@irmo.hr

Bibliografija:

Životopis

Zvanje: viši znanstveni suradnik

Radno mjesto:  znanstveni suradnik

Paško Bilić je znanstveni suradnik u Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu. Godine 2013. doktorirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je međunarodni gostujući istraživač (engInternational Visiting Research Fellow) Instituta za napredne studije Sveučilišta Westminster u Londonu, gostujući istraživač na Sveučilištu u Bremenu, Bilgi sveučilištu u Istanbulu i gostujući istraživač doktorand (engDoctoral Research Fellow) na Sveučilištu Alberta u Edmontonu u Kanadi. Od 2015. voditelj je hrvatskog tima projekta kojim se prati medijski pluralizam (engMedia Pluralism Monitor). Projekt koordinira Europski sveučilišni institut (EUI) u Firenci i financira Europska komisija. Također je sudjelovao na projektima financiranima iz COST programa Europske unije, Sedmog okvirnog programa Europske unije (FP7) te Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ). Zamjenik je koordinatora Istraživačke mreže 18: sociologija medija i komunikacijskih istraživanja Europske sociološke asocijacije (ESA). Član je predsjedništva Hrvatskog sociološkog društva (HSD) u kojem je bio voditelj Sekcije za sociologiju medija od 2013. do 2019. Njegov je glavni istraživački interes kritička analiza društvenih odnosa posredovanih digitalnim tehnologijama, javnim politikama i tržištima. Objavljuje znanstvene radove o temama kao što su digitalni kapitalizam, politička ekonomija digitalnih vijesti, internetska kultura i medijska regulacija. Autor je monografije Sociologija medija: rutine, tehnologija i moć (Jesenski i Turk, 2020). Urednik je knjige (zajedno s Jakom Primorac i Bjarki Valtyssonom) Technologies of Labour and the Politics of Contradiction (Palgrave Macmillan, 2018). Njegova su istraživanja objavljena u časopisima kao što su Društvena istraživanja i Revija za sociologiju te međunarodnim časopisima kao što su Javnost (The Public), Political Economy of Communication, tripleC: Communication, Capitalism & Critique, New Media & Society, European Journal of Communication, Big Data & Society i Interactions: Studies in Communication and Culture.Trenutno piše monografiju (u suautorstvu s Tonijem Prugom i Mislavom Žitkom) pod naslovom The Political Economy of Digital Monopolies: Contradictions and Alternatives to Data Commodification (u pripremi za Bristol University Press, 2021).

Skip to content