A88095C0-297B-4ED8-909B-FAE640A045A6-150x150

Kontakt:

Sanja Tišma
+385 1 487 7460
sanja.tisma@irmo.hr

Bibliografija:

Radno mjesto: ravnateljica

Dr. sc. Sanja Tišma, znanstvena savjetnica u trajnom izboru, rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je u prosincu 1987. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer međunarodne razmjene. Na matičnom je fakultetu magistrirala u prosincu 1991. godine te u prosincu 1997. godine doktorirala. Stručno se usavršavala na domaćim i međunarodnim seminarima.

Od 1989. godine radi u Institutu za razvoj i međunarodne odnose. Od 2001. godine je pročelnica Odjela resursne ekonomije, zaštite okoliša i regionalnog razvoja. Od lipnja 2009. godine je ravnateljica Instituta.

Unazad desetak godina predavač je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Geotehničkom fakultetu u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu

Istraživački interesi dr. sc. Sanje Tišma uključuju održivi razvoj i dobro upravljanje, ekonomiku okoliša, strateško planiranje i upravljanje te upravljanje projektima.

Rezultate svoga znanstveno-istraživačkoga rada dr. sc. Sanja Tišma objavila je kroz niz znanstvenih radova. Sa suradnicima je objavila devet (9) autorskih knjiga, od kojih su dvije knjige u izdanju Routledge-a: Green Jobs for Sustainable Development (2016) i Environmental Finance and Development (2012).

Znanstveni i stručni angažman dr. sc. Sanja Tišma ostvaruje kontinuiranim radom na razvojnim projektima financiranim sredstvima Europske komisije (OBNOVA, CARDS, PHARE, ISPA, IPA, INTERREG, ERASMUS+, FP7), Svjetske banke i UNDP-a u zemlji i inozemstvu. Članica je savjetničkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa „Environmnetal Economics“, u izdanju Business Perspectives, Sumy, Ukraina. Također je članica BIC – Bio-based Industries Consortium; Hrvatske sekcije Europskog udruženja za regionalno istraživanje; EADI – Europskog udruženja za istraživanje i obuku u području razvoja; DOOR – Društva za održivi razvoj; Mreže za krš; ISEE – Međunarodnog udruženja za ekološku ekonomiju.

Skip to content