NoPersonpicture

Kontakt:

Ivana Biondić

+385 1 487 7460
ibiondic@irmo.hr

Radno mjesto: asistentica

Ivana Biondić diplomirala je 2017. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije. Tijekom svog diplomskog studija, sudjelovala je u programu ERASMUS+ na Tehničkom sveučilištu u Chemnitzu, Njemačka, tijekom jednog semestra. Trenutno je zaposlena kao asistentica u Odjelu za europske integracije. Od 2019. godine pohađa doktorski studij iz ekonomije na zajedničkom programu Sveučilišta u Innsbrucku i Sveučilišta u Linzu u Austriji. Njezino istraživanje fokusira se na utjecaj EU politika na nacionalne javne politike članica te zemalja uključenih u proces proširenja, s posebnim naglaskom na Kohezijsku politiku. Posvećena je i istraživanju regionalnog i lokalnog razvoja. Aktivno sudjeluje na brojnim međunarodnim i domaćim konferencijama, seminarima i edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu, a svi su usklađeni s njezinim istraživačkim interesima,  posebnim naglaskom na područje primjenjene ekonometrije i panel analize. Govori engleski i njemački jezik.

Skip to content