Matea Roknić

Kontakt:

Matea Roknić

+385 1 48 77 460
mroknic@irmo.hr

Bibliografija:

Radno mjesto: asistentica

Matea Roknić zaposlena je kao asistentica u Odjelu za europske integracije. Magistrica je međunarodnih odnosa i diplomacije od 2021. godine kada je diplomirala na Međunarodnom sveučilištu Libertas u Zagrebu. Paralelno je pohađala integrirani studij za instrumentaliste (smjer Harfa) na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu te Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu gdje je 2023. stekla status magistrice kineziologije. Za vrijeme studija bila je stipendistica u rodnom gradu Kraljevici, u akademskoj godini 2016./2017. osvojila je Dekanovu pohvalu, a 2019./2020. dodijeljena joj je Rektorova nagrada Sveučilišta u Zagrebu. U Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske bila je zaposlena od 2018. do 2022., kada također završava jednogodišnji stručni diplomatski studij Diplomatske akademije. Njezini istraživački interesi obuhvaćaju širok raspon tema, uključujući međunarodne odnose u različitim kontekstima poput kulture i sporta, ali i europske integracije. Tečno govori engleski i talijanski jezik, a služi se i španjolskim jezikom.

Skip to content