Zagreb: ZG forum, Gajeva 27

16. svibnja 2016. u 16:30

Daniela Angelina Jelinčić sudjeluje kao jedna od govornika na mjesecu kreativnih i kulturnih industrija na temu „Kreativni stimulus: snaga kojom mijenjamo stvarnost“. Daniela Angelina Jelinčić će nastojati pružiti znanstvenu podlogu procesu kreativnosti te upozoriti na činjenicu da kreativnost često nastaje izvan znanstveno objašnjivog diskursa.

Prijavite se na linku prijava najkasnije do 16. svibnja 2016. u 12 sati.

Mjesecu kreativnih i kulturnih industrija  održava se u Zagrebu od 16. do 21. svibnja u organizaciji Hrvatskog klastera kreativnih i kulturnih industrija.

Share:
Skip to content