Zagreb: Knjižnica Bogdana Ogrizovića,

6. listopada. 2016. u 17:00

Izbjeglička kriza jedan je od ključnih suvremenih procesa s kojim se suočava Europska unija i zemlje na takozvanoj balkanskoj ruti. Radi se o širem geopolitičkom i društvenom procesu čiji su uzroci istovremeno društveno-povijesni, kulturni, politički i ekonomski. Taj proces izravno utječe na međudržavnu i institucionalnu koordinaciju, odnose moći i pregovaranje oko direktno suprotstavljenih političkih interesa. Istovremeno stvara kulturološke i populističke reakcije vezane uz suprotstavljenost rituala, običaja i vrijednosti različitih etničkih skupina. Učinak je tog procesa dubok, a posljedice značajne s obzirom na oslabljenost i krizu europskih vrijednosti mira, tolerancije, demokracije i prosperiteta. Privučeni tim istim idealima rijeke ljudi s destabiliziranih i ratom pogođenih područja Bliskog istoka uhvaćeni su u splet širih strukturnih okolnosti i u tom kontekstu rješavaju svoje individualne životne sudbine.

U vremenu brzog širenja (dez-)informacija ovaj fenomen dobiva dodatnu dimenziju. Mediji nisu samo institucionalno organizirani akteri koji ˝reflektiraju˝ društvenu stvarnost već ju istovremeno aktivno konstruiraju i oblikuju, dok politički akteri i vlasnici medija kroz svoje uredničke politike definiraju dnevne agende, protočnost informacija i javno mnijenje. Politički akteri neminovno prilagođavaju svoja stajališta i strategije prema izbjegličkoj krizi ovisno o pulsu javnosti i promjenama u izvještavanju koje mediji promoviraju.

Cilj je ove diskusije ispitati ulogu medija u kontekstu institucionalne koordinacije te suvremenih migracijskih procesa. Predstavit će se rezultati nekoliko istraživanja. Prvo, analiza fenomena iz politološke perspektive kojim se proučava diskurzivna dinamika unutar zemalja na balkanskoj ruti te interakcija tih zemalja s Europskom komisijom ni zemljama europske unije. Drugo, politike azila u zemljama jugoistočne Europe. Treće, analiza fenomena iz perspektive medijske sociologije, odnosno tipologije izvještavanja ovisne o vlasničkim strukturama i različitim uredničkim politikama odabranih medija u Hrvatskoj.

MODERATORICA:

Dr. sc. Margareta Gregurović, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb

IZLAGAČI:

Dr. sc. Senada Šelo Šabić, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb
Dr. sc. Drago Župarić Iljić, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
Dr. sc. Paško Bilić, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb

Share:
Skip to content