Rijeka: RiHub

9-11.listopada 2018.godine

Odjel za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose partner je u organizaciji Prve generalne skupštine asocijacije ‘Kompendij kulturnih politika i trendova’ od 9-10.listopada, te Javnog foruma 11.listopada koji će se održati u novoosnovanom RiHub-u u Rijeci. Lokalni organizator događaja je Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Grada Rijeke te Vijeća Europe. Događaj se organizira u sklopu predsjedanja Hrvatske komitetom ministara Vijeća Europe (VE).

Na otvaranju Skupštine plenarno izlaganje održati će dr. sc.  Ernst Wagner, Predsjednik Europske Mreže Observatorija u polju obrazovanja u umjetnosti i kulturi (ENO) te UNESCO Chair učenja u umjetnosti i kulturi. U predavanju će govoriti o izazovima u obrazovanju u umjetnosti u kontekstu globalizacijskih procesa, pitanja interkulturalnosti te rasta nacionalizma. U sklopu Javnog foruma plenarno će izlaganje održati Kate Wimpress, ravnateljica North Edinburgh Arts (NEA) u kojem će se pozabaviti nejednakostima u pristupu i sudjelovanju umjetničkom obrazovanju. Dr. sc. Jaka Primorac sa IRMO će sudjelovati u programu kao autorica Kompendija te kao moderatorica.

Program Skupštine i Javnog foruma dostupan je na sljedećoj poveznici: https://www.culturalpolicies.net/web/files/322/en/Preliminary_programme.pdf

IRMO je također i programski partner u organizaciji seminara stručnjaka pod naslovom “E-relevance of Culture in the Age of AI” koji će se održati u Rijeci 12-13.listopada 2018.godine te na kojem će sudjelovati IRMO istraživači/ce. Seminar je također dio programa predsjedanja Hrvatske komitetom ministara Vijeća Europe (VE) a organiziraju ga Rijeka 2020 i Vijeće Europe. Program seminara dostupan je na sljedećoj adresi: https://rm.coe.int/e-relevance-of-culture-in-the-age-of-ai-expert-seminar-on-culture-crea/16808d195e

Share:
Skip to content