Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), u suradnji s Austrijskom Akademijom za obranu, Središnjim direktoratom za sigurnosnu politiku austrijskog Ministarstva obrane te PfP Konzorcijem akademija za obranu i instituta sigurnosnih studija, organizira međunarodnu konferenciju pod nazivom “Nadolazeće predsjedavanje Republike Hrvatske Vijećem EU – poticaj za Jugoistočnu Europu?”. Konferencija će se fokusirati na izazove i mogućnosti s kojima će se susresti Republika Hrvatska u vrijeme svog prvog predsjedanja Vijećem EU. Poseban naglasak će se dati njezinom potencijalnom doprinosu procesu daljnjeg integriranja ostalih zemalja Jugoistočne Europe u EU. Konferencija će se održati u razdoblju  od 26. do 29. rujna 2019. godine u Splitu.

Share:
Skip to content