Zagreb: Kuća Europe, Cesarčeva 4

Petak, 17. travnja 2015. u 10:00

Institut za razvoj i međunarodne odnose i Ured Zaklade Hanns Seidel provode projekt “Izazovi Zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU – institucije, geostrategija i ekonomija”. U okviru projekta organizirat će se četiri okrugla stola na kojima će se raspraviti specifične teme vezane uz zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku (ZVSP) i proces donošenja odluka na tom području na nacionalnoj (hrvatskoj) i europskoj razini. Cilj je okruglih stolova doprinijeti raspravi o širom konceptu ZVSP.

Na prvom od četiri događaja, pod nazivom “Izazovi Zajedničke vanjske i sigurnosne politike – institucije”, predstavnici akademske zajednice, državne uprave, nevladinog sektora, međunarodnih organizacija, diplomatske zajednice i medija raspravljat će o ulozi nacionalnih i institucija na europskoj razini u oblikovanju i provedbi ZVSP.

PRILOZI

Program okruglog stola. (Engleski)

Share:
Skip to content