Zagreb: Hotel Dubrovnik, Ulica Ljudevita Gaja 1

Četvrtak, 15. listopada 2015. u 9:30

Institut za razvoj i međunarodne odnose i Ured Zaklade Hanns Seidel provode projekt “Future Foreign Policy Challenges of the EU – Institutions, Geostrategy and Economy”.  U okviru projekta organizirat će se četiri okrugla stola na kojima će se raspraviti specifične teme vezane uz Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku (ZVSP) i proces donošenja odluka na tom području na nacionalnoj (hrvatskoj) i europskoj razini. Cilj okruglih stolova je doprinijeti raspravi o širom konceptu ZVSP.

Na okruglom stolu koji će se održati 15. listopada 2015. u hotelu Dubrovnik, pod nazivom “Future Foreign Policy Challenges of the EU – Geostrategy”, predstavnici akademske zajednice, državne uprave, nevladinog sektora, međunarodnih organizacija, diplomatske zajednice i medija raspravljat će se o geostrateškom aspektu izazova vanjske politike EU u nadolazećem periodu.

PRILOZI

Program okruglog stola. (Engleski)

Share:
Skip to content